Lediga jobb som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning i Gnesta

Se lediga jobb som Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning i Gnesta. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Gnesta som finns hos arbetsgivaren.

Utredare till Kanslienheten

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 8... Visa mer
Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.
Du är varmt välkommen att bli en av oss.

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens centrala förvaltning som i första hand bereder ärenden åt kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Vidare lämnar förvaltningen stöd till övriga förvaltningar gällande sekretariat, arkiv, ekonomi, IT och personalfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar också den strategiska gemensamma planeringen. Näringslivs- och turismfrågor ligger även under förvaltningen.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utredare med placering på kanslienheten, en del av Gnesta kommuns kommunstyrelseförvaltning. Denna tjänst innehåller arbetsuppgifter som omfattar allt från att ta fram underlag inför politiska beslut, genomföra kvalificerade utredningar, medverka i utveckling av administrativa processer, samt i övrigt handlägga aktuella kommunala ärenden.
Som utredare medverkar du i, eller leder självständigt utrednings- och analysuppdrag. Du kommer att ansvara för och medverka i handläggning av ärenden rörande kommunala styrdokument, besvara övergripande remisser, inkomna motioner och e-förslag samt arbeta med kvalificerade utredningar och mindre omfattande utredningar på uppdrag av kommunstyrelsen eller kommunchefens ledningsgrupp.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har adekvat högskoleutbildning inom samhällsvetenskap eller något som vi bedömer likvärdigt. Vi ser att du har arbetslivserfarenhet inom kommunal sektor och är väl bekant med den lagstiftning som för oss är aktuell, så som kommunallag, förvaltningslag samt offentlighets- och sekretesslag. Uppdraget som utredare har ett skriftligt fokus och därför är det viktigt att du kan uttrycka dig på ett korrekt och lättförståeligt sätt. Effektivitet och noggrannhet är viktigt. Som utredare måste du ha förmågan att hantera flera arbetsuppgifter parallellt och utföra dina uppgifter med hög kvalitet även under tidspress. Arbetet kräver att du har ett stort mått av servicekänsla.
Du skall uppskatta att arbeta operativt och vara behjälplig i en kommunövergripande konsultativ roll. Du har förmågan att se helheten i komplexa ärenden. Som person är du initiativtagande, öppen för utmaningar och lösningsorienterad. Dessutom är du flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGT
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Renhållningssamordnare

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 8... Visa mer
Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.
Du är varmt välkommen att bli en av oss.

Vill du vara med och bidra till utvecklingen på en arbetsplats där du får mycket ansvar och där du kan växa och utmanas? Då tror vi att tjänsten som renhållningssamordnare på Gnesta kommuns tekniska kontor kan vara rätt för dig. På tekniska kontoret arbetar vi med frågor inom områdena renhållning, VA och gata, park.

Renhållningsenheten omfattar bland annat insamling av hushållsavfall, återvinningsmaterial, farligt avfall, slam från enskilda avlopp samt grov-avfall. Vi har också hand om driften av kommunens återvinningscentral. Insamling av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp sker idag med upphandlade entreprenörer där renhållningssamordnaren har beställarfunktionen och ansvarar för ett väl fungerande samarbete. Verksamheten är taxefinansierad.

ARBETSUPPGIFTER
Renhållningssamordnaren ska tillsammans med kollegor och miljöansvarig ansvara för samtliga frågor som kommunen har inom området för renhållning/återvinning, ÅVC, slamtömning med mera. Du ansvarar för avtal, upphandlingar, planerar underhåll, jobbar med ekonomi och budget med tillhörande uppföljningar och prognoser. Du ansvarar för att utveckla frågor kring renhållning för att bibehålla och öka servicen till medborgare och företag. Förutom traditionella uppgifter som ingår i uppdraget ska du även jobba med administrativa uppgifter ihop med dina kollegor på tekniska kontoret.

Du arbetar med utgångspunkt från våra kunders förväntningar och lagstiftningens krav, i samverkan med intressenter i regionen. Allt sker i samarbete med personalen på vår återvinningsgård och vårt tekniska kontor.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat
• Tillståndsfrågor tillsammans med miljöansvarig
• Dialog med tillståndsmyndigheter
• Att tillsammans med personal och arbetsledare utveckla Återvinningscentralens område
• Renhållningsordningen (avfallsplan och renhållningsföreskrifter)
• Renhållningstaxa
• Framtagande av budget för renhållningsverksamheten tillsammans med enhetschef
• Upphandlingar, avtalsfrågor och ekonomiska utredningar inom området
• Administrativa uppgifter inom tekniska kontorets uppdrag

KVALIFIKATIONER
• Du ska ha relevant högskole-/universitetsutbildning för verksamhetsområdet, eller
erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du ska ha ett intresse för återvinning eller andra miljöfrågor och inneha kunskaper i
gällande lagstiftning samt nationella miljökvalitetsmål och Agenda 2030.
• Du har administrativ kompetens, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och
goda datorkunskaper.
• B-körkort krävs.

Meriterande är att ha arbetat med renhållning samt erfarenhet av LOU, kommunal verksamhet och EDP-Future/EDP-Mobile.

Som person är du strategisk, drivande och utvecklingsorienterad. För att driva avfallsverksamheten framåt tror vi att det är viktigt med nätverkande, omvärldsbevakning och en stark vilja att hitta långsiktiga och innovativa lösningar. Du bidrar till ökat kundfokus och goda arbetsrelationer. Att du är konstruktiv, har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt hög flexibilitet är viktigt då arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och dagliga kontakter internt såväl som externt.

ÖVRIGT
Intervjuer och tillsättande av tjänst kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Utredare med kommunikationskompetens

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850... Visa mer
Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.

Skolan i Gnesta kommun ska hålla hög kvalitet och ge barn och ungdomar goda förutsättningar för ett bra vuxenliv. Med verksamheter som präglas av kompetens, trygghet, tydliga målbilder och engagerade medarbetare fokuserar vi på att få elever som är redo att möta framtiden.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola, fritidsgård, kostenhet och förvaltningskontor. Som utredare är du en del av barn- och utbildningskontoret, det centrala förvaltningskontoret. Välkommen att bli en av oss.

ARBETSUPPGIFTER
Barn- och utbildningskontoret utgör idag en högfungerande arbetsgrupp. Vi har roligt tillsammans, alla tar stort individuellt ansvar för sina arbetsuppgifter men kan samtidigt alltid ta stöd av varandra. Vi söker dig med en examen i statsvetenskap eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämne till en tjänst med stort inslag av självständig utredning och analys. En del av tjänsten avsätts till kommunikationsarbete, såväl internt i förvaltningen som utåt gentemot vårdnadshavare och andra kommuninvånare.

I tjänsten ingår att bereda beslut, genomföra utredningar i mindre skala samt ta fram underlag till nämnd. Du ansvarar för att ha den samlade överblicken över vilka ärenden som ska till nämnden, en uppgift som innebär ett nära samarbete med nämndsekreteraren. Relaterat till detta, tar du fram dagordning inför förvaltningens beredningsgrupp, där du deltar tillsammans med förvaltningschef och strateg. Andra arbetsuppgifter kommer att vara att hantera inkomna ärenden från andra myndigheter, förbereda beslut åt förvaltningschef samt att vara protokollförande sekreterare i central samverkan. Du kommer också att vara delaktig i arbetet med att ta fram förvaltningens styr- och uppföljningsdokument.

Du representerar förvaltningen i kommunens kommunikationsråd och i andra sammanhang där kommunikationsfrågor avhandlas. Du tar ett huvudansvar för att förvaltningens del av kommunens hemsida är lättnavigerad, informativ och lättillgänglig. Du ansvarar för att, i samråd med strateg och förvaltningschef, ta fram kommunikationsmaterial som informationsbrev och liknande, när det behövs.

KVALIFIKATIONER
Vi ser framför oss att du är en relativt nyutexaminerad statsvetare som vill lära dig hantverket om hur politik växer fram och blir verklighet i en mindre svensk kommun. Du får goda möjligheter att utvecklas och verka mitt i den mindre kommunens demokratiska process: medverka till processen när förvaltningens underlag utvecklas till politik och där politiken sedan ska omsättas i praktiken.

Att arbeta i en mindre kommun innebär att få sätta sig in i ett brett spektra av frågor, samt att ta och få mycket eget ansvar för sitt arbete. Vi förutsätter därför att du har förmåga att arbeta självständigt, men också besitter god samarbetsförmåga. Vi söker dig som är en skicklig skribent med god språkkänsla. Du är också bekväm med att muntligt presentera och kärnfullt sammanfatta omfattande och komplext material inför såväl större som mindre grupper. Du är också en van IT-användare.


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Renhållningsansvarig

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 8... Visa mer
Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.
Du är varmt välkommen att bli en av oss.

Vill du vara med och bidra till utvecklingen på en arbetsplats där du får mycket ansvar och där du kan växa och utmanas? Då tror vi att tjänsten som renhållningsansvarig på Gnesta kommuns tekniska kontor kan vara rätt för dig. På tekniska kontoret arbetar vi med frågor inom områdena renhållning, VA och gata, park.

Renhållningsenheten omfattar bland annat insamling av hushållsavfall, återvinningsmaterial, farligt avfall, slam från enskilda avlopp samt grov-avfall. Vi har också hand om driften av kommunens återvinningscentral. Insamling av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp sker idag med upphandlade entreprenörer där renhållningsansvarig har beställarfunktionen och ansvarar för ett väl fungerande samarbete. Verksamheten är taxefinansierad.

ARBETSUPPGIFTER
Renhållningsansvarig ska tillsammans med kollegor och miljöansvarig ansvara för samtliga frågor som kommunen har inom området för renhållning/återvinning, ÅVC, slamtömning med mera. Du ansvarar för avtal, upphandlingar, planerar underhåll, jobbar med ekonomi och budget med tillhörande uppföljningar och prognoser. Du ansvarar för att utveckla frågor kring renhållning för att bibehålla och öka servicen till medborgare och företag. Förutom traditionella uppgifter som ingår i uppdraget ska du även jobba med administrativa uppgifter ihop med dina kollegor på tekniska kontoret.

Du arbetar med utgångspunkt från våra kunders förväntningar och lagstiftningens krav, i samverkan med intressenter i regionen. Allt sker i samarbete med personalen på vår återvinningsgård och vårt tekniska kontor.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat
• Tillståndsfrågor tillsammans med miljöansvarig
• Dialog med tillståndsmyndigheter
• Att tillsammans med personal och arbetsledare utveckla Återvinningscentralens område
• Renhållningsordningen (avfallsplan och renhållningsföreskrifter)
• Renhållningstaxa
• Framtagande av budget för renhållningsverksamheten tillsammans med enhetschef
• Upphandlingar, avtalsfrågor och ekonomiska utredningar inom området
• Administrativa uppgifter inom tekniska kontorets uppdrag

KVALIFIKATIONER
• Du ska ha relevant högskole-/universitetsutbildning för verksamhetsområdet, eller
erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du ska ha ett intresse för återvinning eller andra miljöfrågor och inneha kunskaper i
gällande lagstiftning samt nationella miljökvalitetsmål och Agenda 2030.
• Du har administrativ kompetens, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska och
goda datorkunskaper.
• B-körkort krävs.

Meriterande är att ha arbetat med renhållning samt erfarenhet av LOU, kommunal verksamhet och EDP-Future/EDP-Mobile.

Som person är du strategisk, drivande och utvecklingsorienterad. För att driva avfallsverksamheten framåt tror vi att det är viktigt med nätverkande, omvärldsbevakning och en stark vilja att hitta långsiktiga och innovativa lösningar. Du bidrar till ökat kundfokus och goda arbetsrelationer. Att du är konstruktiv, har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt hög flexibilitet är viktigt då arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och dagliga kontakter internt såväl som externt.


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare och lex Sarah-ansvarig

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 8... Visa mer
Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.
Du är varmt välkommen att bli en av oss.

Socialförvaltningen söker en verksamhetsutvecklare och Lex Sarah-ansvarig till Kvalitetsteamet. Organisatoriskt tillhör Kvalitetsteamet verksamhetsområde Administration och bistånd men dina uppdrag kommer från hela förvaltningen. Kvalitetsteamet består av utredare, MAS, aktivitetssamordnare, frivilligsamordnare, anhörigkonsulent samt samordnare för våld i nära relationer och för folkhälsa (totalt 8 medarbetare). Vi sitter i rymliga och fina lokaler på Åsgatan i Gnesta, ca 5 minuters promenad från pendeltågs- och busstationen. Som medarbetare i Gnesta kommun får du friskvårdsbidrag och möjlighet till pensionsväxling och miljöbilsleasing. Kommunens konstförening erbjuder studiebesök och konstutlottningar.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att bistå hela Socialförvaltningen, både förvaltningsledning, chefer och medarbetare, i uppdrag och med arbetsuppgifter kopplade till kvalitetsarbete. Du håller ihop pågående och planerat kvalitetsarbete. Du tar fram processer och arbetssätt som leder till bättre kvalitet, och du är ute i verksamheterna och arbetar praktiskt med information, utbildning och implementering av arbetsmetoder, systematiskt kvalitetsarbete m.m. Det är ett arbete med stor variation och möjligheter till utveckling.

Du kommer att
• stötta socialförvaltningens chefer i verksamhetsplanering, uppföljning och kvalitetsgranskningar
• självständigt och i samverkan med kollegor sammanställa och skriva underlag bl.a. till nämnden, samt kunna presentera och föredra ärenden
• utreda Lex Sarah- rapporter
• arbeta med att utveckla, följa upp, analysera och implementera systematiskt kvalitetsledningsarbete i förvaltningens verksamheter
• i samverkan med aktörer i och utom kommunen beakta bosociala frågor och prognostisera bostadsbehovet för socialförvaltningens olika målgrupper samt bistå i arbetet med lokalresursplanering, bostadsförsörjningsprogram m.m.
• självständigt och i samverkan med kollegor identifiera områden som behöver utredas och initiera dessa till förvaltningens ledningsgrupp
• planera utförandet av uppdrag som kommer från förvaltningens ledningsgrupp
• omvärldsbevaka
• jobba med att ta fram statistik, genomföra enkäter m.m.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har
• minst 3-årig högskoleutbildning, exempelvis statsvetenskap, juridik, socionom, beteendevetenskap
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• god kommunikativ förmåga på så sätt att du har en pedagogisk förmåga att förmedla budskap och att utmana utan att provocera, samt är en skicklig skribent
• ett positivt och öppet förhållningssätt till olika arbetssätt så att du kan anpassa dig efter uppgift, situation och person
• god förmåga att samarbeta och att bidra till ett gott arbetsklimat
• mycket god datorvana och är intresserad av att hänga med i den digitala utvecklingen
• B-körkort

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, exempelvis myndighet eller kommun, liksom erfarenhet av och kunskap om socialförvaltningens olika verksamhetsområden
• vana av att prata inför grupper av medarbetare, politiker, medborgare etc.

Rollen innebär samverkan med alla chefer och medarbetare inom förvaltningen och även till viss del övriga kommunen. Det ställer stora krav på å ena sidan självständigt arbete och initiativförmåga, och å andra sidan flexibilitet och följsamhet beroende på de situationer och de personer du arbetar med för tillfället. Det betyder också att du måste vara nyfiken, ha förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsområden och självständigt inhämta kunskap.

ÖVRIGT
Kontakter från annonserings- och rekryteringsföretag undanbedes. Visa mindre

Kommunarkivarie/systemförvaltare

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 8... Visa mer
Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnesta ligger i Sörmland en dryg halvtimme med tåg från Stockholm central. Vi är drygt 11 000 invånare och har ca 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.
Du är varmt välkommen att bli en av oss.

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunens centrala förvaltning som i första hand bereder ärenden åt kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Vidare lämnar förvaltningen stöd till övriga förvaltningar gällande sekretariat, arkiv, ekonomi, IT och personalfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar också den strategiska gemensamma planeringen. Näringslivs- och turismfrågor ligger även under förvaltningen.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill driva utvecklingen av arkiv- och informationshanteringen i Gnesta kommun.
Som kommunarkivarie är du Gnestas expert på arkivfrågor och skall bistå kommunen med kunskap om relevant lagstiftning på arkivområdet samt utföra tillsyn enligt arkivlagen. Som kommunarkivarie utarbetar du föreskrifter, informerar och utbildar våra olika förvaltningar inom arkivområdet. Tillsammans med dina kolleger på kansliet ska du även delta i förvaltandet och utvecklingen av kommunens analoga arkiv. Arkivet kommer inom det närmsta året förberedas inför ett införandet av e-arkiv. Du förväntas aktivt vara med och leda denna utveckling.
I tjänsten ingår det att vara systemförvaltare för Gnesta kommuns ärendesystem, idag är det Castor.
Du ansvarar för omvärldsbevakning inom ditt ansvarsområde och är delaktig i utvecklandet av en strategi för hur Gnesta kommun ska arkivera och bevara analoga och digitala handlingar över tid.
Då arkivet ingår i den administrativa enheten, kan dessutom andra arbetsuppgifter bli aktuella vid behov såsom nämndadministration och posthantering.
För att trivas i tjänsten tror vi att du är en självständig och självgående person som är van vid att arbeta strukturerat och med stort eget ansvar. Du är flexibel, tycker om att samarbeta och bistår gärna med dina specialistkunskaper.


KVALIFIKATIONER
• Högskoleutbildning inom området Arkiv. • Mångårig erfarenhet av arbete inom arkiv- och systemförvaltning i offentlig förvaltning. Gnesta kommuns ärendesystem är för närvarande Castor.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Arbetsmarknadssamordnare

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland ca 7 mil från Stockholm och växer mer än någonsin. Vi är drygt 11 000 invånare och 850 med... Visa mer
Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa.

Gnesta ligger i Sörmland ca 7 mil från Stockholm och växer mer än någonsin. Vi är drygt 11 000 invånare och 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet. Du är varmt välkommen att bli en av oss.

Enheten stöd till arbete som tillhör socialförvaltningen arbetar med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, bosättning - och integrationsfrågor och har ansvar för ett stödboende för unga vuxna.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en arbetsmarknadssamordnare till vår enhet

Som arbetsmarknadssamordnare i Gnesta kommun har du samordningsansvaret för förvaltningens arbetsmarknadsinsatser och arbetar nära teamets arbetsmarknadsvägledare och kollegor inom vuxenutbildningen. Du skall genom vägledande, motiverande- och aktiverande insatser i samverkan med myndigheter och näringsliv arbeta för en god lokal arbetsmarknad med fokus att förbättra förutsättningarna för personer som står långt från arbete och studier att etablera sig på arbetsmarknaden.

Som person behöver du ha lätt för att knyta kontakter samt agera relationsskapande. Samt att vara van att arbeta självständigt som att samarbeta för att nå bäst resultat. Du behöver även arbeta lösningsfokuserat och se möjligheter i utmaningar.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har :

•Akademisk utbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för anställningen.

• B-körkort

• Erfarenhet inom arbetsmarknads- och utbildningsfrågor

• Erfarenhet av att söka och driva projekt självständigt eller tillsammans med andra


• Erfarenhet att arbeta i samverkan med andra myndigheter, organisationer eller näringsliv

• Erfarenhet av coachning, motiverande samtal och eller en dokumenterad erfarenhet av ledarskap

• Arbetar obehindrat med datorer


ÖVRIGT
Kontakter från annonserings- och rekryteringsföretag undanbedes. Visa mindre